Jan Roelfs Pier

Jan Roelfs Pier (ged. Oude Pekela, 8 maart 1791) was een Pekelder fabrikant.

Biografie

Pier was een zoon van de hoedenmaker Roelf Harms Pier en Klaassijn Jans. Hij was gehuwd met Hilligjen Jans Huls.

Pier was in 1813 hoedenfabrikant in Oude Pekela. Hij was Rooms Katholiek.


Eigen Gereedschappen