Jan Manuël

Jan Manuël (Veendam, 21 juni 1823 - Nieuwe Pekela, 16 maart 1912) was een Pekelder inwoner.

Biografie

Manuël was een zoon van de landbouwer Hindrik Jans Manuël en Aafjen Bartelds Naatje. Hij was ongehuwd.

Manuël schonk, bij testamentaire beschikking, een bedrag van 3.000 gulden, bestemd voor een kerkorgel in de Ned. Herv. kerk te Nieuwe Pekela. De inwijding van dit nieuwe orgel vond plaats op 9 febr. 1913 door dominee Bernardus van Eijsselsteijn.


Eigen Gereedschappen