Jan Jans Kranenborg

Jan Jans Kranenborg (ged. Groningen (Martinikerk), 4 april 1780 - Oude Pekela, 5 mei 1854) was een Pekelder molenaar.

Biografie

Kranenborg was een zoon uit het eerste huwelijk van zijn moeder Teelke Pieters de Jonge, dochter van Pieter Jans de Jonge en Wemeltje Bartels Noorthoorn, met de schipper Jan Jans Por, zoon van NN. Zijn moeder hertrouwde na het overlijden van Jan Jans Por met Nanno Wijbrandus Kranenborg, zoon van Wijbrand Kranenborg en Anna Nannes1). De jonge Jan Jans [Por] uit haar eerste huwelijk groeide op in het gezin Kranenborg-De Jonge en nam de achternaam Kranenborg aan. Hij trouwde vervolgens in Nieuwe Pekela in 1811 met de boerendochter Afijn Klasens Dijkhuis, dochter van de boer Klaas Harmannus Dijkhuis en de schippersvrouw Jantje Hindriks uit Nieuwe Pekela.
Zijn ouders, Jan Jans Por en Teelke Pieters de Jonge, woonden ten tijde van zijn geboorte tussen de Jat en Boteringeboog.

Kranenborg was aanvankelijk koopman in Nieuwe Pekela en daarna, in 1818, houtzaagmolenaar in Oude Pekela, tezamen met zijn broer Wibrandus Kranenborg met wie hij een maatschap vormde. Omstreeks 1813 verhuisde hij naar Oude Pekela. In 1818 maakte Jan Kranenborg bekend dat hij naar Amsterdam ging verhuizen. Of hij dit daadwerkelijk heeft gedaan of dat hij na korte tijd terugkeerde naar Pekela is niet bekend. In ieder geval duikt hij daar na korte tijd weer op. Vanwege zijn plan om naar Amsterdam te verhuizen, overwoog hij zijn welbeklante houtzaagmolen De Noordstar in Oude Pekela te verkopen. Het is echter niet zeker of hij dit voornemen heeft uitgevoerd.

1) huwelijkscontract te Oude Pekela: RA VI D, 20 januari 1782.

Eigen Gereedschappen