Jan Engelhardt

Jan Engelhardt (Winschoten, 12 april 1854 - Oude Pekela, 22 augustus 1928) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Engelhardt was een zoon van de spijkersmid Ernst Heinrich Ludwig Engelhardt uit Duitsland en Grietje Loose uit Amsterdam. Hij was gehuwd met Henderika Holsbergen, dochter van de steenhouwer Paulus Holsbergen en Catharina Margareta Santkuil uit Winschoten.

Engelhardt heeft een lange reeks van jaren zijn gaven en krachten aan het onderwijs gewijd. Hij was tot zijn benoeming in Oude Pekela, op 1 januari 1888, hoofd van de school te Oudeschans. Engelhardt was hoofd van de nieuwe, openbare lagere Westerschool met ingang van 1 mei 1894, van de Oosterschool en directeur van de Rijksnormaallessen in Oude Pekela. Vooral ook door de opleiding van tal van onderwijzeressen en onderwijzers heeft hij het onderwijs belangrijke diensten bewezen. De Rijksnormaalschool te Oude Pekela bereikte onder het directeurschap van Engelhardt zijn hoogste bloei. Engelhardt was in zijn woonplaats zeer gezien. Hij is begraven in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen