Jan Eltjens

  • 11 januari 1649 Op de requeste van Jan Eltjens, getrout aen de dochter van Hiltio Eltjens, gewesene verlaetsmester in de Pekel.
  • Jan Elties, in plaats van Frerick Louwerens als veenmeester in Pekela aangesteld op 2 jan. 1664 op een salaris van 50 Car. gl. per jaar.

Eigen Gereedschappen