Jacob Pieter Koerts

Jacob Pieter Koerts [Oude Pekela, 21 juli 1877 - Groningen, 19 oktober 1948] was een Pekelder fabrikant.

Koerts was een zoon van de negotiant en houthandelaar Jurjen Koerts en Elizabeth Prange. Hij was gehuwd met Hinderika Johanna Frederika Zijlker, dochter van de landbouwer Freerk Zijlker en Harmanna Oterdoom uit Nieuw Beerta, gemeente Beerta.

Koerts was van 1904 tot 1915 directeur van de strokartonfabriek “Erica” te Oude Pekela, als opvolger van Hinderikus Stephanus Schröder. Hij was tevens lid van Provinciale Staten van de provincie Groningen. In 1915 werd hij directeur van de Noord-Ned. Oliefabriek te Groningen. Koerts had in zijn periode van directeur van de “Erica” zitting in verschillende verenigingen en corporaties. Door zijn vertrek uit Oude Pekela verloor de gemeente een bemind en geacht ingezetene, de arbeiders een goede chef en de armen en hulpbeoefenden een goede steun. Koerts woonde zijn laatste levensjaren te Haren.


Eigen Gereedschappen