Jacob Jans Prange

Jacob Jans Prange (Oude Pekela, 4 december 1819 - aldaar, 6 april 1874) was een Pekelder koopvaardijkapitein.

Biografie

Prange was een zoon van de schipper Jan Jacobs Prange en Wemelina Kranenborg. Hij was voor de eerste maal gehuwd met Aleida Lammerts Tiktak, dochter van Lammert Klaassens Tiktak en Elijzabeth Klaassens Kuiper uit Oude Pekela, voor de tweede maal met Riena Borgesius, dochter van de stadsveenmeester Goedhart Borgesius (1) en Wendelke Aapkens uit Oude Pekela en ten slotte met Alagonda Geertruida Adriani, dochter van de chirurgijn en vroedmeester Pieter Adriani en Albertje Borgesius uit Oude Pekela.

Prange was buitenvaarder, koopvaardijkapitein en wijnhandelaar.

Riena Borgesius is op 10 augustus 1863 tengevolge van een ontijdige bevalling aan boord van het te Alblasserdam thuis behorende barkschip ‘Batavia’, waarvan haar echtgenoot Jacob Jans Prange schipper en gezagvoerder was, overleden. Het schip zeilde toen in de Dampierestaat in de buurt van Ned. Indië.


Eigen Gereedschappen