Jacob Jan Holtkamp

Jacob Jan Holtkamp (geb. Bellingwolde, 30 augustus 1914) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Holtkamp was een zoon van de verver Petrus Holtkamp en Jantje van Inzen.

Holtkamp was aanvankelijk onderwijzer en sinds 20 februari 1948 hoofd van school 3 (Feiko Clockschool) in Oude Pekela. Hij was vervolgens onderwijzer aan de ULO-school aldaar. Holtkamp woonde en werkte in Oude Pekela vanaf 1940. Holtkamp werd op 1 mei 1940 onderwijzer aan de Feiko Clockschool, van welke school hij in 1948 hoofd werd. Hij ijverde erg voor de restauratie van de school, die gedurende de crisisjaren en oorlogstijd slecht was onderhouden en niet meer aan de normen voldeed. In 1962 volgde zijn benoeming tot leraar aan de ULO-school van Oude Pekela. In 1966, met ingang van de nieuwe cursus, werd hij benoemd tot directeur-docent aan de MEAO-school te Heerenveen. Holtkamp is de pionier geweest van de vernieuwing van het onderwijs aan de ULO-school. Grote bekendheid verwierf hij zich als medewerker aan diverse hoorspelen van de toenmalige Omroep Noord. Verder vervulde hij het secretariaat van de tuinbouwcommissie van het departement Oude Pekela van 't Nut. Holtkamp is opgevolgd door J.R. Koning.


Eigen Gereedschappen