Jacob Eringa

Jacob Eringa [Gauw, gem. Wymbritseradeel, 5 december 1894 - Baarn, 26 augustus 1958) was een Pekelder predikant.

Biografie

Eringa was een zoon van de predikant Pier Eringa en Ruurdje Boschma. Hij was gehuwd met Elizabeth Eland Andriessen, dochter van de handelsreiziger Jochum Andriessen en Antje Visser uit Groningen.

Eringa studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werd op 16 november 1919 bevestigd als predikant van de Geref. kerk van Engwierum. Hij was predikant bij de Geref. kerk te Nieuwe Pekela van 30 juli 1922 tot 11 november 1928. Hij kwam uit Engwierum en vertrok naar Oegstgeest. Eringa ging in 1958 met emeritaat. Verder was hij medewerker aan het Beknopte Christelijke encyclopedische handboek Kerk en Maatschappij in verleden en toekomst en aan de Prekenserie Menigerlei Genade aan het Geref. Weekblad.


Eigen Gereedschappen