Jacob Adriaan Engel

Jacob Adriaan Engel (Amsterdam, 1 november. 1821 - 18 september 1889) was een Pekelder predikant.

Engel was predikant bij de Evangelisch-Lutherse gemeente te Nieuwe Pekela van 26 april 1857 tot aan zijn emeritaat op 1 december 1886. Hij kwam uit Culemborg. Met ds. Engel doet het modernisme zijn intrede in de Lutherse gemeente van Pekela. In deze tijd hebben verschillende families, die van oudsher lid waren, de gemeente verlaten en zich bij andere kerkelijke gemeenten gevoegd. Tijdens het verblijf van ds. Engel te Pekela, werd de Lutherse kerk op 22 april 1865 geheel door brand verwoest. In de latere jaren van zijn predikantschap heeft ds. Engel zeer geleden onder zijn zwakke gezondheid, die hem dwong op 1 december 1886 ontslag te nemen. Hij ontving van Zijne Majesteit de Koning in 1865 een prachtig zilveren inktstel, als souvenir voor de door hem aan Zijne Majesteit opgedragen bundel novellen.


Eigen Gereedschappen