J.R. Koning

J.R. Koning was een Pekelder onderwijzer.

Koning was hoofd van de openbare lagere school 3 (de latere Feiko Clockschool) in Oude Pekela vanaf 21 december 1962 als opvolger van Jacob Jan Holtkamp. Koning was reeds onderwijzer aan deze school. Op 29 mei 1969 werd hem eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming tot directeur van de huishoud- en industrieschool in Nieuwe Pekela.


Eigen Gereedschappen