J.L. de Haan

J.L. de Haan (geb. Nieuwe Pekela) is een Pekelder hoofd van een lerarenopleiding.

De Haan heeft in 1958 het doctoraal examen in de klassieke letteren afgelegd aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Van 1958-1964 was hij leraar aan het gymnasium te Assen, sinds 1964 conrector aan het Ichtus College te Enschede. De Haan werd met ingang van 1 maart 1973 benoemd in vaste dienst als Hoofd Leeuwarden van de lerarenopleiding Ubbo Emmius.


Eigen Gereedschappen