J.E. Kootstra

J.E. Kootstra was een Pekelder onderwijzer.

Kootstra was hoofd van de openbare lagere school, de Dr. D. Bosschool te Nieuwe Pekela. Hij werd als zodanig benoemd in mei 1979.


Eigen Gereedschappen