J. Voogt

J. Voogt was een Pekelder evangelist.

Voogt was van 1886-1889 evangelist bij de Vrije Evangelische gemeente in Oude Pekela. Hij raakte in ongenade bij de leiders van zijn partij. Zijn vertrek uit Oude Pekela wekte nogal wat sensatie. Veel van zijn oorspronkelijke aanhangers zochten na zijn vertrek een schuilplaats bij de Chr. Geref. gemeente. Voogt verbleef enige tijd te Ermelo maar keerde terug naar Oude Pekela. Aangezien zijn plaats toen reeds was ingenomen door zijn opvolger, S. Douma, ging ook Voogt over naar Chr. Geref. gemeente.


Eigen Gereedschappen