J. Doelen

**J. Doelen was een Pekelder onderwijzer.

Doelen was hoofd van de school in wijk I te Nieuwe Pekela. Hij nam op 30 januari 1948 afscheid wegens vertrek naar Zuidbroek.


Eigen Gereedschappen