J. de Groot

J. de Groot was een Pekelder postdirecteur.

De Groot was directeur van het post- en telegraafkantoor te Oude Pekela. Hij was aanvankelijk hoofdemployé op het PTT-kantoor te Amsterdam. Met ingang van 10 oktober 1955 werd hij benoemd tot directeur van het postkantoor te Oude Pekela. Op 1 augustus 1959 werd hij als zodanig benoemd te Gorredijk.


Eigen Gereedschappen