Hindrick Frericks

Hindrick Frericks was een Pekelder veenmeester.

  • Op 7 april 1647 genoemd als veenmeester en zwager van Feike Alles Clock.
  • Op 2 aug. 1648 vermeld als Hendrick Fredericks, gewesene veenmester in de Pekel, …. op ‘t heeren veen in Frieslant bij sijn broeder woonachtig.
  • In 1655 opgevolgd door Frerick Louwerens.

Eigen Gereedschappen