Hermannus Vos

Hermannus (Herman) Vos (geb. Beilen, 9 april 1942 was een in Oude Pekela wonende bestuurder.

Biografie

Vos is een zoon van de loodgieter Luchinus Vos en Harmina Abbing.

Vos woont in Oude Pekela. Hij volgde het MULO + diverse vakopleidingen belastingen, gemeente- en maatschappelijk werk. Hij was aanvankelijk, van 1959-1964, belastingambtenaar in Winschoten, van 1964-1966 gemeenteambtenaar aldaar, van 1966-1972 idem in Elst (Betuwe) en van 1972-1976 schoolmaatschappelijk werker Schooladviesdienst Pekela. Vos was verder van 28 april 1987 tot en met 30 september 1992 lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 16 april 1996 tot 1 januari 1998 waarnemend burgemeester van Westerbork, als opvolger van Aaltje Emmens-Knol. Hij werd waarnemend burgemeester omdat Westerbork in 1998 werd samengevoegd met Smilde en Beilen. Voorts was hij in 2000 accountmanager Woonzorg Nederland. Tijdens zijn burgemeesterschap van Westerbork was hij tevens lid van de Raad van Advies Kamp Westerbork en voorzitter van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in Assen.


Eigen Gereedschappen