Herman Godlieb

Herman Godlieb was een Pekelder onderwijzer.

Godlieb is directeur van de openbare basisschool De Linde/Theo Thijssen te Nieuwe Pekela. Hij is opvolger in 1989 van Klaas Weerts. Godlieb kwam uit Zuidhorn. Hij is de auteur van de in 2008 verschenen nota De weging gewogen. Een verkenning naar de beoordelingssystematiek van de opbrengsten in het basisonderwijs en de daaraan verbonden gevolgen voor de onderwijspraktijk.


Eigen Gereedschappen