Henricus Hindriks

Henricus Hindriks (geb. Groningen en aldaar ged. in de statie Ebbingestraat, ca. 1720 - Veendam 2 sept. 1810) was een Pekelder pastoor.

Hindriks werd op 31 oktober 1783 benoemd tot eerste priester in de nieuw opgerichte statie Pekela. Hij is daar gebleven tot 1802 toen een aanhoudende ziekte het hem onmogelijk maakte aan te blijven als pastoor. Hindriks vertrok vervolgens naar Veendam. Hij werd op 16 april 1806 onder curatele gesteld wegens door hooge jaaren en lichaamlijke gebreken buiten staat zijnde om zijn eigen Persoon en Goederen te administeren.


Eigen Gereedschappen