Hendrik Zuidhof

Hendrik Zuidhof (Oude Pekela, 18 februari 1873 - Groningen, 2 januari 1932) was een Pekelder grootlandbezitter.

Biografie

Zuidhof was een zoon van de landbouwer Hinderikus Zuidhof en Wupke Brouwer. Hij was gehuwd met Trijntje Wijnbergen, dochter van de landbouwer Geert Wijnbergen en Efiena Nijboer uit Veendam.

Zuidhof was grootlandbezitter in Oude Pekela. Hij was in het dagelijks en maatschappelijk leven een algemeen zeer gezien persoon. Zuidhof was in 1909 mede-oprichter en vanaf dat jaar tot aan zijn dood penningmeester van de coöp. aardappelmeelfabriek Alteveer, sinds datzelfde jaar voorzitter van het waterschap Pekela , bestuurslid van de waterschappen Groote Polder en Alteveer, Volksvermaken en IJsvereniging en commissaris van de coöp. strokartonfabriek De Vrijheid te Veendam. Hij was tevens adviseur van de inspecteur van de directe belastingen te Hoogezand; ook had hij zitting in de Tarwecommissie. Zuidhof was tevens raadslid in de periode van de burgemeesters Jan Gerrit Heeres en Roelof van Wering. Zijn voorstellen en adviezen werden door de leden van genoemde corporaties ten zeerste gewaardeerd en steeds gaf hij blijk dat zijn devies was: Recht door Zee.


Eigen Gereedschappen