Hendrik Leekstra

Hendrik Leegstra (geb. Sint Jacobiparochie, 21 september 1918) was een Pekelder architect.

Leekstra was gemeente-architect in Nieuwe Pekela van 1948 tot 1 oktober 1952, op welke datum hem eervol ontslag werd verleend in verband met zijn vertrek naar de gemeente Idaarderadeel. Hij kwam uit Steenwijk.


Eigen Gereedschappen