Hendrik Johannes Vegter

Hendrik Johannes Vegter (Veendam, 15 september 1869 - Nieuwe Pekela, 19 december 1933 was een Pekelder gemeente-ambtenaar.

Biografie

Vegter was een zoon van de bakker Geert Vegter en Grietje Kunst. Hij was eerst gehuwd met Elizabeth Hillechina de Boer, dochter van de koopvaardijkapitein Harm Jurjens de Boer en Enjetta Grimminga uit Nieuwe Pekela en daarna met Rikste Geertruida Bellaart.

Vegter was gemeentesecretaris van Nieuwe Pekela. Hij trad op 20 januari 1893 als ambtenaar ter secretarie in dienst van deze gemeente en werd op 11 november 1895 benoemd tot gemeentesecretaris. Op maatschappelijk gebied bewoog Vegter zich op velerlei terrein. Hij was secretaris-boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur, idem van de waterschappen De Eendracht en De Pomppolder, voorzitter van het Nutsdepartement, lid van de Stichting Departementale Woningbouw en penningmeester van de Commissie voor Lichamelijke Opvoeding.


Eigen Gereedschappen