Hendrik Jans Klatter

Hendrik Jans Klatter (ged. Oude Pekela, 27 mei 1731 - aldaar, 1 november 1820) was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Klatter was een zoon van Jan Klasens en Frouke Geerts. Hij was op 27 november 1763 te Stedum gehuwd met Grietje IJzebrands Rozeboom uit Groningen.

Klatter was een rentenier uit Oude Pekela. Door de ingezetenen van deze plaats werd hij, samen met Jan Starke, eveneens uit deze plaats, in 1800 tot volmacht aangesteld om met de volmachten van Westerwolde in overleg te treden, teneinde te bewerkstelligen dat een weg werd aangelegd van Oude Pekela naar Westerwolde die met paarden en wagens berijdbaar moest zijn. Klatter lid van het eerste gemeentebestuur van Oude Pekela in 1811.

Testament van Hindrik Jans Klatter, verleden voor mr. Sophius Piccardt, notaris te Oude Pekela, op 4 maart 1817:

Testament van de rentenier, de eerzame Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela. Hij wil en begeert dat zijn aangeërfde en aangebrachte goederen, die gevonden kunnen worden in een verzegeling van 22 juli 1785, in het Delfzijlster protocol geïnsereerd, alsmede zijn aangewonnen goederen en zijn lijfstoebehoren door zijn kinderen en nakomelingen, zijnde Jantje, Frouwke en Geertruid Hindriks Klatter en de kinderen of afstammelingen van wijlen zijn zoon IJzebrand Hendriks Klatter worden geërfd. Ook wil en begeert hij dat zijn beide voorkinderen Jantje Hindriks Klatter, echtgenote van Klaas Wildeboer, wonende te Oude Pekela en Frouwke Hindriks Klatter, echtgenote van Omge Hindriks Nieweg, wonende te Appingedam, uit de goederen die hij heeft aangewonnen en nog met zijn vrouw Grietje Isebrands Rozeboom mandelig bezit, elk 250 gulden ontvangen. Tenslotte wil en begeert hij dat zijn vrouw Grietje Isebrands Rozeboom, zo hij vóór haar komt te overlijden, gedurende haar leven in het geruste en ongestoorde bezit blijft van het huis en de tuin te Oude Pekela, zoals zij met hun beiden bewonen. Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de koopman Roelof Kremers, van de landgebruiker Koert Jans Middel, van de meester schoenmaker Geert Dubben en van de blauwverver Jan Muller, allen wonende te Oude Pekela.

Gewijzigd testament van Hindrik Jans Klatter, verleden voor mr. Sophius Piccardt, notaris te Oude Pekela, op 7 maart 1820:

Testament van de eerzame rentenier Hindrik Jans Klatter, wonende te Oude Pekela. Hij legateert aan zijn kleinzoon
Remke IJzebrands Klatter, wonende te Oude Pekela, zijn aandeel dat hij heeft in het huis getekend met nummer 739 en in de pelmolen getekend met nummer 815 en in de daarbij behorende grond etc., staande en gelegen te Oude Pekela, noordkant, hemen westop nummer drie, zoals thans door hem zelf wordt bewoond en gebruikt. Hij legateert hem zijn aandeel in de genoemde goederen onder de voorwaarde dat hij daarvoor, na zijn overlijden, in de massa van zijn nalatenschap zal inbrengen een bedrag van 2.855 gulden.
Gedaan en gepasseerd te Oude Pekela in het huis van de testator in aanwezigheid van de schoenmaker Geert Jans Dubben, de cichoreifabrikant Jan Jans van Lintel, de bakker en koopman Ludolf Heres en de koopman Eltje Jans Degenhart, allen wonende te Oude Pekela
.


Eigen Gereedschappen