Hendrik Doeke Hellema

Hendrik Doeke Hellema (Eext, 12 maart 1868 - Bilthoven, 3 november 1941) was een Pekelder predikant.

Biografie

Hellema was een zoon van ds. Wieger Hellema en Martha Beekhuis Damsté. Hij was gehuwd met Alida Magnin.

Hellema was Ned. Herv. predikant in Oude Pekela van 26 januari 1902 tot zijn emeritaat op 27 januari 1935. Hij vierde op 22 oktober 1933 zijn 40-jarig jubileum. Hellema was mede-oprichter en voorzitter van de op 13 december 1929 opgerichte vereniging tot het verlenen van morele steun aan zedelijk zwakken aldaar, teneinde hen en, wanneer zij gehuwd waren, mede hun gezinnen, zo mogelijk voor maatschappelijke ondergang te behoeden. Voorts zou zij hen, die door omstandigheden in handen van woekeraars waren gevallen daaruit trachten te bevrijden; steun te verlenen aan reclasseringswerk, wanneer dit gevraagd werd en in alle vormen op gepaste wijze medewerking verlenen tot bestrijding van drankmisbruik. In het reglement was vastgesteld dat de vereniging op godsdienstig en politiek gebied geheel neutraal was. Dr. Hellema kan als grondlegger van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale worden beschouwd. Hellema overleed te Bilthoven, waar hij zich na zijn emeritaat had gevestigd.


Eigen Gereedschappen