Hendrik Andries Hachmer

Hendrik Andries Hachmer (geb. Heerenveen, 16 mei 1961) is een Pekelder conservator.

Biografie

Hachmer is een zoon van de meubelmaker Jan Hachmer en Janke Veldhuizen.

Hachmer woont sinds 1989 in Nieuwe Pekela, daarvóór vanaf 1980 in Noordhorn. Hij volgde de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Groningen. Hachmer is sinds 1 januari 1989 in vaste dienst als conservator/project manager bij het Veenkoloniaal Museum te Veendam. Hij verzorgt lezingen over de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën en is samensteller van diverse tentoonstellingen zowel in Veendam als in Carolinensiel (Deutsches Sielhafenmuseum) en in Riga (Mencendorfa nams) waar het Veenkoloniaal Museum samenwerkingsverbanden mee heeft. Hachmer is verder parttime actief als docent bij de KVHS Aurich en de VHS Leer, regionale geschiedenis. Hij legt zich vooral toe op de maritieme geschiedenis van de veenkoloniën. Hachmer is schrijver van diverse historische publicaties, zoals Voor en tegen de Wind, kanalen, schepen, schippers en scheepsjagers in de Veenkoloniën, Scheemda, 1994, Zeemanssouveniers rond Eems en Dollard, Scheemda, 1997, Veenkoloniale binnenvaart in beeld, Zaltbommel, 2000, Veenlust adieu, de geschiedenis van een spraakmakend gebouw in Veendam, Zaltbommel, 2004, Met de groeten uit Riga, herinneringen aan de Oostzeevaart, Assen, 2007, Bijdragen in de Veenkoloniale Volksalmanak 1989 - heden en Bijdragen in diverse maritieme bladen. Verder is hij sinds 1986 redactielid van De Zelfzwichter, orgaan van de Vereniging vrienden van de Groninger Molen, nu Stichting Het Groninger Molenhuis. Tenslotte is hij sinds eind 2009 bestuurslid van de Nederlandse Baltische Vereniging.


Eigen Gereedschappen