Harmannus Molanus à Doedens

Harmannus Molanus à Doedens (Oude Pekela, 7 februari 1751 - aldaar, 10 december. 1832) was een Pekelder landeigenaar.

Biografie

Doedens was een zoon van Boele Doedens en Aike Aeilkes. Hij was ongehuwd.

Doedens was landgebruiker en -eigenaar te Oude Pekela. Hij was lid van de eerste gemeenteraad aldaar in 1811. Meer dan een halve eeuw was hij in kerkelijke en burgerlijke betrekkingen zeer nuttig en werkzaam. Zijn te Oude Pekela door een ieder erkende kunde en braafheid maakte hem, vooral in vroegere tijden, in deze plaats tot een algemene vraagbaak, waarom bij een ieder, die hem in zijn waarde gekend had, zijn naam nog lang in gunstig aandenken zou blijven.


Eigen Gereedschappen