Harmannus Haiko van der Veen

Harmannus Haiko van der Veen (overl. 1776) is een in de kerk van Oude Pekela begraven predikant.

Biografie

Van der Veen was gehuwd met Tiacke Geerts Sijbrigte.

Van der Veen heeft enkele jaren in Batavia het beroep van predikant uitgeoefend. Hij zal zich omstreeks 1773 gevestigd hebben in Oude Pekela, althans vanaf dat jaar komen we zijn naam bij herhaling tegen onder huwelijkscontacten waarbij hij optreedt als getuige1). In 1758 kocht Van der Veen een huis met boekweitmolen in de Nieuwe Boteringestaat te Groningen.2). Op 9 augustus 1775 laten hij en zijn echtgenote een testament opmaken in het Huis te Wedde. Op 8 mei 1776 treedt dominee Van der Veen voor het laatst op als getuige bij een huwelijkscontract. Van der Veen zal kort vóór 5 september 1776 overleden zijn. Op deze datum staan Burgemeesters en Raad van Groningen aan Tjacke Geerts toe om haar overleden echtgenoot, die te kennen had gegeven dat het zijn wens was om in de kerk van Oude Pekela begraven te worden, in deze kerk als rustend predikant te doen bijzetten. Op 27 februari 1779 laat Tiacke Geerts opnieuw een testament opmaken aangezien zij dese wereld niet begeerde te verlaten, bevorens sij van hare tijdelijke goederen hadde gedisponeert. Zo legateerde zij o.a. aan de armen van Grootwolde [Ost-Friesland] 30 en aan de armen van Oude Pekela 15 gld.. Verder vermeldt zij een verzoek aan Burgemeesters en Raad van Groningen te hebben gedaan om bij haer man in de kerk van de Oude Pekel A te mogen worden bijgeset. Het heeft er dus alle schijn van dat beide echtgenoten in de Hervormde kerk van Oude Pekela zijn begraven. Pathuis maakt er echter in zijn Groninger Gedenkwaardigheden geen melding van en ook tijdens de laatst gehouden renovatie van de kerk is van de aanwezigheid van graven van Harmannus Haiko van der Veen en zijn echtgenote niet gebleken.

1) Zie R.A. Oude Pekela VI D 2.
2) Bron: B.D. Poppen in Jaarverslag 2007 van het Kapiteinshuis.

Eigen Gereedschappen