Haiko van Russen

Haiko van Russen (Westerlee, gem. Scheemda, 18 maart 1847 - Winschoten, 24 februari 1928) was een Pekelder fabrikant.

Biografie

Van Russen was een zoon van de landbouwer Geert Haikes van Russen en Elizabeth Doedes Doedens. Hij was eerst gehuwd met Johanna Linnenkoper, dochter van de landbouwer Sjam Geerts Linnenkoper en Grietje Geerts Hazelhof uit Oude Pekela en daarna met Geertje Toxopeus, dochter van de landbouwer Jan Geerts Toxopeus en Eppien Huininga uit Woldendorp.

Van Russen was aanvankelijk landbouwer. Later werd hij fabrikant in Oude Pekela en heeft aldaar jaren lang gewoond. Van Russen was mede-oprichter en directeur van de strokartonfabriek Union in Oude Pekela. Hij was o.a. bekend door het feit dat hij de eerste automobiel in de provincie Groningen bereed. Van Russen was in 1889 medegrondlegger van een algemene werkliedenvereniging in Oude Pekela die ondermeer beoogde de oprichting van een zieken- en begrafenisfonds. Van Russen is in Oude Pekela begraven.


Eigen Gereedschappen