Hagen Schetsberg

hagenschetsberg.jpg Hagen Schetsberg (Oude Pekela, 25 mei 1897 - aldaar, 5 oktober 1960) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Schetsberg was een zoon van de papiermaker Jan Schetsberg en Antje Tiddens. Hij was gehuwd met Catharina Elisabeth Fischer uit Koerwakarta (Ind).

Schetsberg doorliep de kweekschool in Winschoten waar hij in juli 1915 slaagde voor onderwijzer. Hij werd daarna benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan een school in zijn geboorteplaats. In 1916 moest hij in militaire dienst en was daarna enige tijd onderwijzer in Nieuw Buinen. Schetsberg werd in 1926 onderwijzer aan de nieuwe school in het plan Centrum in Oude Pekela (hoofd Duiven). Vanaf toen stortte hij zich op een grote verscheidenheid aan culturele en maatschappelijke activiteiten in zijn woonplaats. Zo was hij o.a. zo’n 30 jaar directeur van het kerkkoor van de Ned. Herv. gemeente, ruim 25 jaar bestuurslid van deze kerk (ook was hij diaken, ouderling en notabel). Daarnaast was hij meer dan 30 jaar directeur van zangverenigingen en kinderkoren, waaronder het Hervormde kerkkoor Arbeiders Zangvereniging Oude Pekela en Arbeiders Kinderkoor Oude Pekela en ruim 30 jaar regisseur van toneelverenigingen (o.a. van Vitalis, Vondel en Palvu in Oude Pekela, Amicitia in Winschoten, De Harmonie in Midwolda en Rederijkers in Vlagtwedde), schrijver van revues (Hallo Noordster) en operettes, verzorger van lezingen en voordrachten en jurylid bij toneelconcoursen. Voorts was Schetsberg voorzitter van de afd. Oude Pekela van de vereniging voor Vrijzinnig Hervormden, leider van de leke- en kerstspelen van de afdeling van de Vrijzinnig Hervormde verenigingen Jonge Lidmaten, Sursum Corda en Maria Martha, terwijl hij ook optrad als leider van de samenzang tijdens de kerkelijke viering van de Ned. Herv. zondagsscholen. Schetsberg was op 1 juni 1956 40 jaar verbonden aan het onderwijs, waarvan 30 jaar aan school 1.


Eigen Gereedschappen