H. Hazelhoff

H. Hazelhoff was een Pekelder landbouwer.

Hazelhoff was landbouwer in Boven Pekela. Hij ontving in 1961 een Koninklijke onderscheiding. Hazelhoff is vanaf 5 mei 1923 tot 1 januari 1961 onafgebroken voorzitter van de coöp. landbouwvereniging Vertrouwen in Nieuwe Pekela geweest. Hij was vanaf 1 januari 1961 erevoorzitter van de vereniging. Naast zijn belangrijke functie in de coöp. landbouwvereniging, was Hazelhoff sinds 29 juli 1916 bestuurslid en vanaf 23 maart 1922 voorzitter van de coöp. dorsvereniging Ons Belang. Daarnaast was hij o.a. commissaris van de strokartonfabriek De Vrijheid in Veendam en van de coöp. aardappelmeelfabriek Alteveer, bestuurslid van de Veenkoloniale Boerenbond in Veendam, 25 jaar notabele bij de Ned. Herv. kerk in Boven Pekela en enkele jaren lid van de gemeenteraad.


Eigen Gereedschappen