H. Groeneveld

H. Groeneveld was een Pekelder fabrikant.

Biografie

Groeneveld was een zoon van de bankier G.J. Groeneveld uit Winschoten.

Groeneveld was directeur van de strokartonfabriek Free & Co. te Oude Pekela van 1 juni 1932 tot 1 januari 1968 als opvolger van Elso Free. Daarvóór was Groeneveld elektrotechnisch ingenieur te Winschoten en Zwitserland. Onder zijn leiding werd de fabriek geheel gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. De kartonbaan werd geheel elektrisch gedreven en wel zodanig, dat ieder onderdeel van de kartonmachine elk afzonderlijk met een aparte elektromotor werd aangedreven. Tot dusverre was dit in 1934 de eerste en enige strokartonmachine in geheel Europa, die op deze uiterst moderne wijze werd aangedreven. Groeneveld werd opgevolgd door Oeno van der Laan.


Eigen Gereedschappen