H. de Vlas

H. de Vlas was een Pekelder onderwijzer.

De Vlas was hoofd van de Chr. school Doorsnee in Nieuwe Pekela als opvolger van D. Weber. Hij werd als zodanig benoemd op 10 februari 1961. De Vlas kwam uit Den Haag.


Eigen Gereedschappen