H. de Jonge

H. de Jonge was een Pekelder postambtenaar.

De Jonge kwam uit Oude Pekela. Hij was in 1958 40 jaar werkzaam als brievenbesteller. De Jonge begon zijn loopbaan bij de PTT in 1918. Hij ontving voor zijn trouwe dienst een oorkonde en een gouden speld.


Eigen Gereedschappen