Gerrit Meijer

Gerrit Meijer (Meppel, 15 februari 1901 - Winschoten, 14 juni 1968) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Meijer was een zoon van de schilder Rommert Meijer en Johanna Sleper. Hij was gehuwd met de onderwijzeres Johanna Maria Antonia van den Bergh uit Groningen.

Meijer was de eerste hoofdonderwijzer van de R.K. St. Bonifatiusschool in Nieuwe Pekela. Hij werd daar als zodanig benoemd op 23 juli 1931. Meijer kwam uit Delft. De school in Nieuwe Pekela werd op 19 oktober 1931 in gebruik genomen. Hij woonde daarvóór enige tijd in Oude Pekela. Meijer genoot zijn opleiding aan de Ludgeruskweekschool in Hilversum. Hij ontving in 1967 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hiermede werd de waardering tot uiting gebracht voor het vele voor de parochie, in het bijzonder voor de jeugd, verrichte werk. Ook was hij hoofd van de R.K. verkennersvereniging in zijn woonplaats.


Eigen Gereedschappen