Geert Leffers

Geert Leffers (geb. Nieuwe Pekela, 17 april 1921) was een Pekelder gemeente-ambtenaar.

Biografie

Leffers was een zoon van de landbouwer Berend Leffers en Hendrikje Ufkes.

Leffers was gemeentesecretaris van Nieuwe Pekela als opvolger van Menno Lesterhuis. Hij werd op 16 juli 1981 gehuldigd wegens zijn 40-jarig dienstverband bij de overheid. Leffers begon zijn carrière bij de gemeente Nieuwe Pekela op 16 juli 1941 toen hij daar als volontair in dienst trad. Hij kreeg eervol ontslag op 1 augustus 1983.


Eigen Gereedschappen