Geert Geerts

Geert Geerts (Peelo, gem. Assen, 8 december 1898 - Veendam, 27 januari 1972) was een Pekelder onderwijzer.

Biografie

Geerts was een zoon van de landbouwer Jacob Geerts en Jantien Emmens. Hij was gehuwd met Marchien Grietje Huizing, dochter van de landbouwer Philippus Remmelt Huizing en de Grietje de Weerd uit Veendam.

Geerts was aanvankelijk onderwijzer aan de openbare lagere school in wijk F te Nieuwe Pekela en werd in 1929 hoofd van de openbare lagere school te Drouwenermond. Hij werd op 1 mei 1933 hoofd van school 2 te Oude Pekela als opvolger van Adam Adams. Op 20 december 1963 werd officieel afscheid genomen van Geerts. Geerts heeft het onderwijs verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd opgevolgd door Eltjo Sijpkens, tot dan toe onderwijzer aan de ULO-school te Oude Pekela. In het maatschappelijk leven maakte Geerts o.a. deel uit van het Nutsdepartement in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen