G.L. Meijer

G.L. Meijer was een Pekelder fabrikant.

Meijer kreeg in 1875, samen met de heren W.L. Meijer en J.M. Fleurke, allen kooplieden in Nieuwe Pekela, vergunning tot het oprichten van een aardewerkfabriek, kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie B, nr. 1318.


Eigen Gereedschappen