G.J. Prins

G.J. Prins was een Pekelder onderwijzer.

Prins was hoofd van de school voor voortgezet lager onderwijs in Oude Pekela vanaf de start in 1943 tot aan de sluiting van de school in 1958. De school werd gesloten wegens het geringe aantal leerlingen dat zich voor het cursusjaar 1958-59 had opgegeven. Aan Prins werd eervol ontslag verleend. Later dat jaar werd Prins benoemd tot onderwijzer aan de ULO-school in Dieren. In 1955 was hij voorzitter van het bestuur van het zogenaamde Pottfonds, een fonds bedoeld voor een amateurschilders in Oude Pekela.


Eigen Gereedschappen