Fré Meis

fre_meis.jpg Frederik (Fré) Meis (Oude Pekela, 17 november 1921 - Groningen, 15 december 1992) was een Pekelder Tweede Kamerlid.

Biografie

Meis was een zoon van de fabrieksarbeider Michiel Meis en Trientje Bruintjes. Hij was gehuwd met Christina (Tinie) Bakker.

Meis was in de tweede helft van de twintigste eeuw een voorman van de CPN in de provincie Groningen. Meis, die afkomstig was uit een communistisch arbeidersgezin, sloot zich direct na de Tweede Wereldoorlog aan bij de CPN uit bewondering voor de rol die deze partij had gespeeld in het verzet. Hij zat vanaf 1946 voor deze partij in de gemeenteraad van Winschoten; ook schreef hij voor De Waarheid. Later zat hij voor de CPN in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten van de provincie Groningen en gemeenteraad van de gemeente Groningen. Daarnaast was Meis actief als organisator van verschillende stakingsacties met name bij de kartonindustrie in Oude Pekela en omgeving. Ook was hij een van de initiatiefnemers van het Volkscongres. Beroemd waren zijn bijeenkomsten in café De Grens, inderdaad op de grens van Nieuwe en Oude Pekela. Meis hekelde daarin grote bedrijven als Esso en Shell, die zich volgens hem verrijkten ten koste van de arbeiders in het Noorden. Toen de CPN in de jaren '80 afstand deed van haar oude beginselen sloot Meis zich aan bij het Horizontaal Overleg van Communisten (HOC). Bij de scheuring tussen HOC en CPN bleef hij lid van zijn partij en in 1991 trad hij bij de Provinciale Statenverkiezingen nog op als lijstduwer voor GroenLinks, waarin de CPN was opgegaan. Het jaar daarop verliet hij deze partij echter.

Externe links


Eigen Gereedschappen