F. Twijnstra

F. Twijnstra was een Pekelder fabrikant.

Twijnstra werd in 1977 directeur van de kartonfabriek Pekela B.V. in Nieuwe Pekela als opvolger van de tweehoofdige directie, gevormd door J.E. Loman en W.J.C. Veeren.


Eigen Gereedschappen