Eppo H. Cronenburg

Eppo Hindriks Cronenburg was een Pekelder medicus.

Biografie

Cronenburg was gehuwd mat Lambertina van Raam.

Cronenburg was in de eerste helft van de 18e eeuw mr. chirurgijn in Nieuwe Pekela. Hij was in die periode meerdere malen diaken bij de (nu) Ned. Herv. kerk aldaar.


Eigen Gereedschappen