Eppo Kaldijk

eppokaldijk.jpg Eppo Geert Kaldijk (geb. Oude Pekela, 12 april 1937) was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Kaldijk was een zoon van Thomas Harm Kaldijk en Johanna Eefting.

Kaldijk was van 29 april 1986 tot 2001 wethouder van de gemeente Pekela voor de PvdA als opvolger van Pieter Boschma. Hij was tevens loco-burgemeester van deze gemeente. Zijn politieke rol was vooral groot in de roerige jaren 80 van de 20ste eeuw van Oost-Groningen. Kaldijk werd gezien als een rasbestuurder, die in zijn actieve jaren kans zag om tot een goede, bestuurlijke samenwerking te komen met de Communistische Partij Nederland die in die jaren werd aangevoerd door Luppo Leeuwerik. Kaldijk had sinds zijn aantreden in 1984 als wethouder de deelgebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu en sport in zijn portefeuille. Hij is in 2001 afgetreden als wethouder vanwege een gebrek aan kennis van computers en e-mail. Kaldijk merkte vooral de laatste jaren van zijn wethouderschap dat hij daardoor een feitenachterstand begon op te lopen en dat heeft, mede door zijn verslechterende gezondheid, zijn aftreden bespoedigd. In mei 2009 heeft Kaldijk, na 40 jaar, zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Reden hiertoe was de onvrede over het gevoerde beleid van de socialisten op zowel landelijk als plaatselijk niveau. Kaldijk ontving in 2001 een Koninklijke onderscheiding.


Eigen Gereedschappen