Eltjo Sijpkens

Eltjo Sijpkens was een Pekelder onderwijzer.

Sijpkens woonde in Oude Pekela. Hij was een succesvolle schoolmeester-dirigent. Sijpkens was niet alleen sinds 1964 hoofdonderwijzer van de Beneluxschool in Oude Pekela, maar ook als dirigent van het bekende Pekelder mannenkoor. Sijpkens was bestuurslid van de Culturele Raad en dirigent van het dameskoor, het kerkkoor en DSTO en hij was tevens de man die in 1960 voor het eerst de dirigeerstok ter hand nam om het toen opgerichte mannenkoor Union, nadien gewijzigd in het Neutrale Algemene Pekelder Mannenkoor, ruim 45 man sterk, te leiden. Sijpkens is in 1967 vertrokken naar Apeldoorn.


Eigen Gereedschappen