Egbert Klazens Wildeboer

Egbert Klazens Wildeboer (Oude Pekela, 18 juni 1778 - aldaar, 23 augustus 1868) was een Pekelder rijksontvanger.

Biografie

Wildeboer was een zoon van Klaas Egberts Wildeboer en Jantje Hendriks Klatter. Hij was gehuwd met Hinderkje Sterenborg, dochter van Egbert Geerts Sterenborg en Tjadduwe Jans.

Wildeboer werd op 12 december 1825 benoemd tot gemeenteontvanger in Oude Pekela. Hij schreef: Het godsdienstig en zedelijk Karakter van Jezus Christus, ons ter navolging voorgesteld in eene Godsdienstige Oefening, gehouden te Oude Pekela, den 25 september 1825 (Oude Pekela, bij J.H. Neelmeijer, 1826). Behalve Ontvanger van ‘s Rijks Belastingen was hij geadmitteerd tot Katechiseermeester en Oefeninghouder te Oude Pekela.1)

Wildeboer is begraven op het kerkhof bij de Ned. Herv. kerk in Oude Pekela.

1) Bron: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.

Eigen Gereedschappen