Dina Catharina Helena Elfring

Dina Catharina Helena Elfring (geb. Nieuwe Pekela, 3 mei 1908) was een Pekelder onderwijzeres.

Biografie

Elfring was een dochter van de koopman/manufacturier Hermann Elfring en Tobina Anna Geessina Pas. In 1952 trad zij in het huwelijk met NN Schreuder.

Elfring was onderwijzeres in Nieuwe Pekela. Zij was in 1970 40 jaar werkzaam bij het onderwijs in Nieuwe Pekela. Elfring begon haar loopbaan op 19 juni 1928 toen zij in Winschoten de akte van bekwaamheid als onderwijzeres behaalde. Zij was vervolgens een jaar in tijdelijke dienst aan de openbare lagere school in wijk F (thans Klaas de Vriesschool), waarna zij in 1929 aan deze school werd benoemd. Haar huwelijk in 1952 had tot gevolg dat zij per 23 april 1952 ontslag kreeg. Zij stond vervolgens tot 26 juni in dat jaar tijdelijk aan deze school. Hierna was zij tot 1959 enkele malen aan diverse scholen als tijdelijke leerkracht verbonden. Elfring werd met ingang van 1 augustus 1959 opnieuw benoemd. Dit maal tot 1 april 1970, waarna haar om gezondheidsredenen eervol ontslag werd verleend.


Eigen Gereedschappen