Dick Kuil

Derk (Dick) Kuil (geb. Oude Pekela, 21 september 1948) was een Pekelder verkeerskundige.

Biografie

Kuil is een zoon van de monteur Jacob Kuil en Geertruida Johanna Meijer.

Kuil was politieambtenaar, verkeerskundige en gebouwenbeheerder in Groningen. Hij is schrijver en uitgever van boeken en publicaties op het gebied van de Groninger geschiedenis en cultuur. Kuil kan worden beschouwd als een ras-Pekelder. Als amateur-genealoog en -historicus nemen de Pekela's een belangrijke plaats in bij al zijn onderzoeken. Veel van het Pekelder verleden is door hem al bloot gelegd en gepubliceerd. Kuil is de schrijver en samensteller van o.a. de in 1999 verschenen Kroniek van Pekela en van dit boek. Hij ontving in 1999 de Veenkoloniale Museumprijs. Kuil was van 1991-1995 gemeenteraadslid van zijn woonplaats Ten Boer.


Eigen Gereedschappen