Derk Jan Houwink (2)

Derk Jan Houwink (Oude Pekela, 1 augustus 1784 - aldaar, 14 april 1852) was een Pekelder bestuurder.

Biografie

Houwink was een zoon van de landgebruiker Jan Jans Tjarks [Houwink] en Helena Folkeringa. Hij was gehuwd met Jantje Doewes Mulder, dochter van Doewe Harms Mulder en Anje Jans Nieland uit Nieuw-Beerta.

Houwink was landbouwer/landgebruiker in Oude Pekela. Hij maakte deel uit van het eerste gemeentebestuur in zijn woonplaats in 1811. Op 4 juli en 18 september 1811 wordt hij genoemd als lid van de ‘eerste gemeenteraad’ van Oude Pekela. Hij is in het begin slechts kort lid van deze raad geweest, want toen een ander lid van de raad, in casu Harmannus Molanus à Doedens op 10 december 1832 overleed, werd op 8 januari 1833 in zijn plaats Derk Jan Houwink opnieuw benoemd. Houwink was verder kerkvoogd van de Ned. Herv. gemeente in Oude Pekela.

Zijn grafzerk is voorzien van het familiewapen ‘Houwink’. Beschrijving: gedeeld: I: een halve adelaar, II: huismerk nr. 32 (vermeld in Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden), helmteken: een uitkomende adelaar.


Eigen Gereedschappen