Derk Jan Houwink (1)

Derk Jan Houwink (ged. Groningen, 14 juli 1695 - Oude Pekela, 25 oktober 1783) was een Pekelder schoolmeester.

Biografie

Houwink was een zoon van Berent Houwinghe en Magdalena Jans Parssens. Hij was gehuwd met Helena Boldewijns, dochter van Boldewijn Geerts Gruut en Albertien Tiabbes uit Vlagtwedde.1)

Houwink was schoolmeester in de Beneden Pekela. Hij werd als zodanig aangesteld op 18 februari 1721 als opvolger van Harmannus Johannes Muller die wegens lichaamsgebreken ontslag had genomen. Houwink kwam in dat jaar met attestatie uit Groningen. Hij genoot meer inkomsten dan de predikant. Het salaris van de predikant werd daarom herzien. Houwink werd opgevolgd door Hendrik Wester.

Mogelijk is genoemde Derk Jan Houwink dezelfde die op 12 september 1738 aan de Rijksuniversiteit in Groningen promoveerde tot landmeter. Hij en zijn echtgenote Helena Boldewijns zijn vermoedelijk begraven in de Ned. Herv. kerk in Oude Pekela.

1) Huwelijkscontract Winschoten, 19 juni 1731.

Eigen Gereedschappen