Derk Berends Nolte Pijbes

Derk Berends Nolte Pijbes1) (Nieuwe Pekela, 24 oktober 1821 - aldaar, 3 augustus 1893) was een Pekelder zeekapitein.

Biografie

Pijbes was een zoon van de zeeman Hindrik Derks Pijbes en Aaltje Jurjens Veele. Hij was eerst gehuwd met Lammechien Arends Karsijns, dochter van de schipper Arend Harms Karsijns en Albertje Hindriks de Boer uit Nieuwe Pekela en daarna met haar zuster Jantje Arents Karsijns.

Piebes kwam uit Nieuwe Pekela. Hij was zeekapitein en voerde het galjootschip Jantina Alida. Hij kwam later ook voor als koopman en werkman2). Piebes ontving in 1863 een „gouden” medaille3) van de president van de Verenigde Staten wegens het aan boord nemen en in veiligheid brengen van de bemanning van het verongelukte Amerikaanse vaartuig St. Ubans.4)5).

1) Bij zijn huwelijken in 1848 en 1853 wordt hij genoemd „Derk Berends Nolte Piebes”.
2) Met dank aan Weiko Piebes.
3) Deze „gouden” medaille bleek later uit koper te bestaan.
4) De hier bedoelde „gouden” medaille en aanbiedingsbrief zijn bezit van een achterkleinkind van Pijbes, i.c. Geesje Piebes.
5) Zie voor een afbeelding van het galjootschip „Jantina Alida” en de aanbiedingsbrief van de president van de Verenigde Staten: hier

Eigen Gereedschappen